Nederlands English

Offshore & Wind Projecten

Arbeidsveiligheid op o.a. boorplatforms, meetstations en tijdens de bouw van offshore wind farms optimaliseren is voor ons een natuurlijk proces.

Arger Veiligheidssupport kan u in het vakgebied van veiligheidskunde veel zorg uit handen nemen. Door het inhuren van bijvoorbeeld o.a. een Veiligheidskundige / Safety Supervisor, Brandwacht / Fire Watch, in bouw, industrie, (petro)chemie, on- & offshore en infra vakgebieden stuurt u aan op veilig werken. Dit zal de kans op een arbeidsongeval en daarmee gepaard de tussenkomst van een arbeidsinspectie en arbodienst aanzienlijk verkleinen. Het op maat leveren van veiligheidsdiensten zal de arbeidsveiligheid optimaliseren.

Bij arbeidsveiligheid gaat het om alle bedrijfsmatige activiteiten die risico meebrengen voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hierin spelen enerzijds de continuïteit van de organisatie en haar processen en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak, dan staan wij u graag te woord.