Arger Veiligheidssupport

 

Veiligheid is onderhevig aan maatschappelijke veranderingen, jurisprudentie en technologische ontwikkelingen. Dit zijn factoren waar we geen grip op hebben. Daarom draait het bij het leveren van hoge service en kwaliteit om onze mensen; die maken met hun arbeidsethos het uiteindelijke verschil.

Werken in o.a. de industrie, petrochemie, on- & offshore en de bouw/ infra brengen diverse gevaren met zich mee. De arbeidsomstandigheden en het werk zijn vaak zwaar en verschillende omgevingsfactoren spelen een rol. Daarom is goede beveiliging van de werkers van het grootste belang, letterlijk: van levensbelang.

Nieuwe ontwikkelingen en de steeds hogere eisen wat betreft arbo, milieu en veiligheid in de wetgeving stimuleren onze drang naar perfectie. Wij bekijken onze werkzaamheden voortdurend met een kritische blik en verbeteren onze werkwijze waar dat nodig is. Onderzoek en innovatie spelen daarin een belangrijke rol. De medewerkers van Arger leggen de lat steeds hoger. Strikt advies en perfecte uitvoering. Vandaar: Arger, strikt in veiligheid.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak, dan staan wij u graag te woord. 

Contact opnemen

Your safety is our mission!

 

 • MVK
 • HVK
 • Overige Diensten
 • Certificeringen
 • MVK

  MVK

  Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) nodig?

  Een MVK'er kan o.a. taken op zich nemen die betrekking hebben op voorbereiding, ondersteuning (advies), coördinatie op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu alsmede kwaliteit en Arbo aangelegenheden.

  Klik hier voor méér informatie

 • HVK

  HVK

  Hoger Veiligheidskundige (HVK)

  Een HVK'er signaleert, informeert en adviseert het verantwoordelijke management van een bedrijf of project met betrekking tot de beleidsvoering inzake veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu alsmede kwaliteit en Arbo aangelegenheden. Hierbij ligt het accent op de veiligheidskundige risico's die door uw onderneming gegenereerd worden.

  Klik hier voor méér informatie

 • Overige Diensten

  Overige Diensten

  Brandwacht / Fire Watch

  Bij veel bedrijven geldt een verhoogd risico voor brand, verontreiniging of explosie. Deze risico’s gelden ook bij vele werkprocessen. Hier zijn maatregelen nodig om de veiligheid van mens en milieu te kunnen waarborgen. Ieder productieproces kent zijn eigen risico’s en deze dienen tot de uiterste grens vermeden te worden.

  Onze brandwachten zijn naar behoren voor de werkzaamheden opgeleid en gecertificeerd. Zij zijn o.a. werkzaam in de (petro)chemie en bouw / infra.

  Ook worden zij ingezet in de on- & offshore, industrie maar ook (semi)overheidsinstellingen worden ondersteund door onze mensen.

  Klik hier voor méér diensten

 • Certificeringen

  Certificeringen

  Certificeringen.

  De medewerkers zijn gecertificeerd op werkzaamheden vastgesteld volgens CCvD-VCA en door de SSVV gepubliceerd in de Gids Opleidingen Risicovolle Werken en daardoor ook erkend voor de petrochemische industrie. Wij werken volgens de ISO 9001-2008 en VCA* norm.

  De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk).

  VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

  Klik hier voor méér informatie