Nederlands English

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite. Arger is gevestigd in Alkmaar, Annette Poelmanstraat 38, 1963 ES  Heemskerk,  in Nederland. Arger is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Op alle overeenkomsten, leveringen, diensten en offertes zijn van toepassing de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar. Zijn op te vragen bij Arger

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Zelfs dan is het mogelijk dat niet alle informatie juist, volledig, of up-to-date is. Arger is hiervoor niet aansprakelijk. U kunt als bezoeker dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Tevens kunnen in deze website directe of indirecte links naar andere partijen zijn verwerkt. Deze links zijn slechts voor uw gemak in de website verwerkt. Daarnaast impliceren deze links geen enkele wijze de goedkeuring van Arger van het materiaal dat op deze websites wordt getoond, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Arger, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arger. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arger is het niet toegestaan links naar Sites van Arger aan te bieden.

Arger behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2022 Arger