Nederlands English

Overige diensten

Brandwacht / Fire Watch

Bij veel bedrijven geldt een verhoogd risico voor brand, verontreiniging of explosie. Deze risico’s gelden ook bij vele werkprocessen. Hier zijn maatregelen nodig om de veiligheid van mens en milieu te kunnen waarborgen. Ieder productieproces kent zijn eigen risico’s en deze dienen tot de uiterste grens vermeden te worden.

Onze brandwachten zijn naar behoren voor de werkzaamheden opgeleid en gecertificeerd. Zij zijn o.a. werkzaam in de (petro)chemie en bouw / infra.

Ook worden zij ingezet in de on- & offshore, industrie maar ook (semi)overheidsinstellingen worden ondersteund door onze mensen.

Zij hebben minimaal de volgende kwalificaties:

  • Een relevante afgeronde opleiding op LBO/MBO;
  • In het bezit van het Rijksdiploma brandwacht (manschappen of hoger);
  • VCA VOL;
  • Veilig werken als mangatwacht/buitenwacht;
  • Beheersing van correct Nederlands in woord en geschrift;
  • De nodige kennis van normen en richtlijnen op het gebied van veiligheid/arbeidsomstandigheden;
  • Aanvullende functiegerichte opleidingen zoals gasmeten;
  • In het bezit van rijbewijs B;
  • Ervaring in een industriële omgeving.

Rigger

Als Rigger voer je onder supervisie ondersteunende werkzaamheden uit bij hijswerkzaamheden. Neem je en volg je maatregelen op ter voorkoming van ongewenste situaties waar risico’s voor personen en installaties ontstaan.

Gasmeetkundige / Gas measurement specialist

Mangatwacht / Confined Space Guard

Veiligheidswacht / Safety Supervisor

Helicopter Landing Officer (HLO’er)