Nederlands English

MVK

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) nodig?

Een MVK’er kan o.a. taken op zich nemen die betrekking hebben op voorbereiding, ondersteuning (advies), co√∂rdinatie op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu alsmede kwaliteit en Arbo aangelegenheden.

Hierbij kunt u denken aan het opstellen van Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E), het afnemen van audits, het houden van werkplekinspecties, het verstrekken van informatie om de veiligheid te aan te passen of te verbeteren, ongevallenonderzoek, het geven van toolboxmeetings, instructies en voorlichtingbijeenkomsten.

Deze werkzaamheden worden op een zodanige wijze uitgevoerd dat de doelstelling van een zo optimaal mogelijke veiligheid en kwaliteit op de projecten kan worden behaald.