Nederlands English

Diensten

Arger Veiligheidssupport levert een totaalpakket veiligheidskundige (combi)diensten in de bouw / infra, petrochemie, offshore en industrie waarbij service en kwaliteit het verschil maakt.

Op grond van de Arbo-wet moeten werkgevers in Nederland de arbeid zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid van werkenden. Dat dit in de praktijk niet altijd lukt, blijkt uit het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks plaatsvindt. Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk leed, ook tot hoge kosten voor bedrijven en de maatschappij.

Arger Veiligheidssupport kan u bijstaan met diverse veiligheidsdiensten. Wij analyseren de werksituatie, leggen de risico’s bloot en stellen samen met u een actieplan op.
Wij leveren o.a. de diensten:

Bij arbeidsveiligheid gaat het om alle bedrijfsmatige activiteiten die risico meebrengen voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hierin spelen enerzijds de continuïteit van de organisatie en haar processen en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol.

Arger Veiligheidssupport biedt deskundigheid, vakkennis en veel ervaring in de diverse vakgebieden.